Kies de juiste pompcapaciteit of ‘debiet’

Vijverpompen zijn bij de webshop vijverbenodigdheden verkrijgbaar in veel verschillende capaciteiten. Deze capaciteit wordt ook wel ‘debiet’ genoemd. Het is heel belangrijk dat je een pomp kiest met de juiste capaciteit voor jouw vijver. Als het vermogen van je pomp te hoog is betaal je onnodig hoge verbruikskosten. Een ander nadeel is dat een pomp met teveel vermogen zorgt voor een te snelle watercirculatie. Dit zal de vijver, de planten en de vissen op de lange termijn veel schade toebrengen. Ook een pomp met een te lage capaciteit kan je vijver meer kwaad dan goed doen. Het water wordt dan niet snel genoeg rondgepompt, waardoor het water niet voldoende zuurstof op kan nemen en de afvalstoffen niet goed afgevoerd worden.

Opvoerhoogte

Voor het kiezen van de juiste capaciteit moet je letten op de opvoerhoogte van de pomp. Deze staat aangeduid door middel van een omgekeerde driehoek met een getal. Dit getal staat voor de maximale opvoerhoogte. Deze heeft betrekking op de afstand waarmee de pomp het water in opwaartse richting kan stuwen.

De beste watercirculatie

De juiste capaciteit is afhankelijk van de inhoud van de vijver en hoe vaak deze moet circuleren. Over het algemeen geldt als stelregel dat het water in de vijver binnen drie uur één keer volledig moet circuleren via de pomp. Als je vissen in de vijver hebt moet je uitgaan van een hogere circulatie van ongeveer één keer per twee uur.

Bruto capaciteit van de pomp

Op de pomp staat meestal hoeveel liter water er gemiddeld per uur mee wordt rondgepompt. Deze hoeveelheid is echter bruto berekend. Dat wil zeggen inclusief de weerstand in de leidingen, hoogteverschillen en de afstand die het water in de pomp aflegt.

Bereken de benodigde netto capaciteit

Deel de maximale pompcapaciteit zoals aangegeven op de pomp door de maximale opvoerhoogte. Van dit getal trek je vervolgens één procent af voor iedere meter leiding die je aan wilt leggen. De uitkomst hiervan vermenigvuldig je met de maximale opvoerhoogte. Van het resultaat trek je vervolgens vijf procent af voor iedere bocht die je legt in de leiding. De uitkomst hiervan is de netto pompcapaciteit. Deel vervolgens de totale waterinhoud in liters door de netto pompcapaciteit. De uitkomst hiervan staat gelijk aan de periode die nodig is om het water in de vijver volledig rond te pompen.  Zo weet je of de capaciteit van de pomp geschikt is voor jouw vijver.